مسابقات قویترین مردان جهان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه(29 و30)آبان ماه در سالن 12هزار نفری ازادی برگزار شد.اما بنا به گفته مسئولان فدراسیون قویترین مردان جهان و تشکیلات اسیایی , این رقابتها از حداقل اعتبار برخورداربوده است.
امید امیری نایب رییس فدراسیون قویترین مردان جهان این مسابقات را بدون کسب مجوز دانست و ان را تخلف خواند: هرساله 17 دوره مسابقات قویترین مردان جهان درسراسر جهان برگزار میشود که قهرمانان این رقابتها نیز در یک رویداد برای گزینش قهرمان قهرمانان شرکت میکنند اما مسابقه ای که در ایران برگزار شد هیچ کدام
از این مسابقات نیست.برای برگزاری مسابقاتی با این عنوان کسب مجوز از فدراسیون های جهانی و اسیایی
یک ضرورت است و با توجه به تعداد شرکت کنندگان, این رقابتها چیزی جز یک تورنمنت بدون مجوز و بی اعتبارنیست.
امید امیری طرح این مسئله که این مسابقات برای اولین بار در ایران انجام شده را رد مینماید و عقیده دارد که این
مسابقات در ایران برای اولین بار توسط خودش در کیش همراه 21ورزشکار از21کشور برگزار شده است.
همچنین امیری درخصوص پرداخت های مالی به شرکت کنندگان در این مسابقات گفت :عرف این مسابقات
این است که هزینه رفت و امد وتغذیه واقامت هر ورزشکار با میزبان است که یا عملا تقبل میشود یا هزینه معادلش پرداخت میگردد... اما این خلاف عرف است که1500دلار جایزه نقدی بابت صرفا حضور دررقابتها به شرکت کنندگان پرداخت شود و فدراسیون ایران در صورتی که از حامی مالی نیز چنین مبالغی را دریافت کرده باشد حق ندارد این هزینه ها را انجام دهد و بدین شکل عرف بین الملل را بر هم بزند.
او همچنین مدعی شده پودزانفسکی برای حضور در ایران 40هزاردلار به حسابش واریز شده که باید دید چه منطقی پشت این هزینه گزاف وجود داشته که حتی وی مقام قویترین مردجهان را در اختیار نداشته است